lundi 1 février 2010

Ngày giới thiệu trường Insa de RennesNgày 30 tháng 1 năm 2010 là ngày quảng bá của trường Insa của Rennes.
Bà Marie-Jo Pedrono, ông Philippe Echard, ông Edward Monnier và ông Miklos Molnar (Ủy Ban Yểm Trợ Nguyễn Tiến Trung), đã mở một gian hàng để thông báo cho các sinh viên tương lai về số phận của Trung. Họ cũng phân phát tờ rơi cho tất cả khách tham quan.
Chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực cũng như sự ủng hộ của họ đối với những gì mà Ủy Ban đã làm.
Chúng tôi ghi nhận rằng nhiều du khách đã nhận thức được tình hình Trung, thông qua báo chí hoặc các bài viết, tin tức trên TV hoặc radio.
Hành động nhằm giảm hạn tù cho Nguyễn Tiến Trung sẽ tiếp tục cho đến khi Trung được tự do

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire