dimanche 20 septembre 2009

Lời kêu gọi biểu tình ở Trocadero

Biểu tình ủng hộ Nguyễn Tiến Trung
14h30 Thứ bảy 26 tháng 9 năm 2009

Quảng trường Trocadéro, Paris

(Métro M6 Trocadéro)


Chúng tôi lo ngại cho trường hợp Thạc Sĩ Nguyễn Tiến Trung, bị giam cầm vào ngày 7 tháng 7 năm 2009 ở TP. Hồ Chí Minh. Trung năm nay 26 tuổi, anh đã tốt nghiệp tại trường Insa de Rennes năm 2007 sau 5 năm học ở Pháp.

Chúng tôi cho rằng việc bắt giữ nhằm ngăn cản anh Trung thực hiện quyền công dân nhằm đấu tranh cho một nền dân chủ ở Việt Nam

Sự bắt giữ Trung vì các hoạt động chính trị là vi phạm Hiến Pháp của Nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm Tuyên Ngôn Nhân Quyền, cũng như điều số 19 Hiệp Ước Quốc Tế về Quyền Công Dân và Chính Trị, mà Việt Nam đã kí kết.

Việc biệt giam Trung vi phạm luật pháp Việt Nam và luật pháp Quốc Tế.

Chúng tôi xem Trung là một tù nhân chính trị. Chúng tôi đòi hỏi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Nguyễn Tiến Trung; Hơn nữa, chúng tôi mong rằng anh Trung không bị đối xử tệ trong lúc bị giam giữ, việc tạm giam phải được thực hiện trong sự tôn trọng quyền con người và giúp cho Trung sự chuẩn bị việc bào chữa trước tòa.

Chúng tôi kêu gọi xuống đường vào 14h30 ngày 26 tháng 9 năm 2009 ở Quảng Trường Trocadero, Paris, nhằm đánh động dư luận quốc tế và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung lập tực và vô điều kiện.


Ủy Ban Yểm Trợ Nguyễn Tiến Trung
Chủ tịch
Philippe Echard

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire